Over Stichting Wofibe 2.0

Stichting Wofibe 2.0 biedt ambulante ondersteuning aan volwassenen (18+) met problemen op meerdere leefgebieden. De cliënten waar wij mee werken kunnen vaak nergens anders meer terecht en hebben al veel verschillende hulpverleners gehad.

Doelgroep

 • Sociaal kwetsbaren, o.a. daklozen of dreigende uithuiszetting
 • ‘Zorgwekkende zorgmijders’
 • Psychiatrische problematiek
 • Verslavingsproblematiek
 • Verwaarlozing en maatschappelijke overlast
 • Forensische achtergrond
 • Stille problematiek
 • Risicogroepen (prostitutie, jongeren, mensen met een verstandelijke beperking e.d.)

Team

We werken met een team van gespecialiseerde zorgverleners, die verschillende achtergronden in de zorg hebben.

 

Werkgebied

Limburg en Noord- Brabant.

Samenwerking

Wij werken nauw samen met verschillende (hulpverlenings-) instanties en specialisten om de juiste zorg op maat te kunnen bieden. Wij hebben korte lijnen met onder andere sociaal- psychiatrisch verpleegkundigen, psychologen, artsen, gemeente, politie, justitie, bemoeizorg, crisisdienst, woningbouw, verhuurders, budgetbeheerders/bewindvoerders e.a.

 

Werkwijze

Stichting Wofibe 2.0 werkt volgens de presentiebenadering.

Dit houdt in dat we naast de cliënt en zijn netwerk staan en de relatie met de cliënt belangrijk vinden. Vanuit de relatie bekijken we samen met de cliënt wat de cliënt nodig heeft.

Wij zien de cliënt als volwaardig mens en behandelen hem of haar als gelijkwaardig, zodat de cliënt het vertrouwen krijgt om zijn leven op een voor hem zinvolle manier in te vullen.

Maatwerk vinden wij hierin belangrijk, we kijken per persoon wat die persoon op dat moment nodig heeft en welk plan er wordt ingezet.

Daarnaast bieden wij 24- uurs bereikbaarheid voor cliënten en hun netwerk.

Visie

Onze visie is dat duurzame zelfstandigheid het best kan worden bereikt door cliënten in hun eigen leefomgeving te begeleiden. Vanuit deze leefomgeving wordt via de presentiebenadering gekeken naar de gewenste situatie en hoe deze bereikt kan worden.

Wij merken dat gestandaardiseerd en resultaatgericht werken vaak niet voldoende is in complexe situaties. Hierdoor vinden wij het belangrijk om maatwerk te leveren.

Het HKZ Keurmerk heeft betrekking op het kwaliteitsmanagementsysteem van de organisatie.

Zo’n systeem heeft een organisatie nodig om kwaliteit goed te kunnen managen. Het HKZ keurmerk maakt zichtbaar dat het kwaliteitsmanagementsysteem voldoet aan eisen die vanuit de sector zelf, door financiers, patiënten/consumenten en de overheid worden gesteld. Dit is vastgesteld door een onafhankelijke certificatie-instelling. 

Het keurmerk biedt een basisgarantie voor kwaliteit. De gecertificeerde instelling heeft het werk zodanig georganiseerd, dat aan alle voorwaarden is voldaan om optimale zorg te kunnen leveren. Het perspectief van de cliënt is daarbij altijd het vertrekpunt.

Het HKZ Keurmerk betekent dat een organisatie:

 • De zaken intern goed op orde heeft
 • De klant principieel centraal stelt.
 • Betrouwbare resultaten kan presenteren.
 • Voortdurend werkt aan het verbeteren van de zorg- en dienstverlening.